Gümrük Kaçakçılıkları

İnceleme ve soruşturmaya taraf olmuş şahıs ve şirketler için analiz, savunma ve süreç yönetimi

Soruşturma danışmanlığı, inceleme ve soruşturmaya taraf olmuş şahıs ve şirketlere süreç yönetimi ve savunma hizmetlerini kapsar.

Gümrük kanununa göre vergi farkı oluşturan usulsüzlüklerde ağır para cezaları,Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre ise hürriye bağlayıcı cezalar ve ağır para cezaları gibi çeşitli yaptırımlar bulunmaktadır.

Gümrük idareleri ile olan anlaşmazlıkların itiraz ve dava süreçleri
dahil firmaların muhatap oldukları adli ve idari kovuşturmalarda danışmanlık desteği

-Belge incelenmesi

-Yanıt/savunma/dilekçe hazırlanması

-Görüşmelere katılma hizmetlerini kapsamaktadır.

Gümrük cezalarına karşı izlenecek alternatif yol olan gümrük uzlaşma sürecinde, uzlaşma görüşmelerine katılmahizmati dahil olmak üzere şirket ve şahıslara stratejik destek sağlanmaktadır.